Welkom 2020!

Het nieuwe jaar is net twee weken oud. In december hebben we als collega’s stilgestaan bij het jaar 2019. Het was voor ZeS op maat een jaar waarin we ‘goed gedraaid’ hebben, zoals je dat noemt.

Natuurlijk waren er ook tegenslagen. We hadden te maken met ziekte onder de medewerkers, cliënten die akelige dingen meemaakten. We bleken onterecht te worden genoemd op een lijst van zorgorganisaties die heel veel winst maken en ondanks een rectificatie en alle bewijzen van het tegendeel bleef dit gerucht hier en daar hardnekkig hangen.

Maar de positieve zaken bleken in de ruime meerderheid.

Zo hebben we mogen bijspringen toen een collega-organisatie failliet ging, waardoor we een aantal cliënten begeleiding en een nieuwe woonplek konden bieden of hun vertrouwde woonplek konden laten behouden.

We hebben hard gewerkt aan onze kwaliteit en plannen gemaakt om hier in 2020 nog een paar flinke stappen in te zetten

We kregen 0 klachten van onze 160 cliënten

Onze hardloopgroep werd uitgebreid met een laagdrempeliger wandelgroep

Er is gestart met de bouw van een kleinschalig woonproject nabij Steenwijk, waar in de loop van 2020 vier bewoners in kunnen trekken

Vijf van onze medewerkers zijn nu SKJ geregistreerd, waardoor we meer kunnen betekenen nu voor de doelgroep jeugd

We kregen een conciërge die cliënten èn ons kan helpen door klusjes in en om de woningen en het kantoor.

Er werd een ZeS op maat-baby geboren (en er zijn er nog 2 op komst!)

Kortom: een goed jaar! En we zitten al weer vol met plannen voor 2020. Zo willen we onze cliëntenraad versterken. We hopen een innovatief woonproject in Dalfsen kunnen gaan opzetten. We hebben ideeën over een woonproject voor 50-plussers met autisme. We willen meer ruimte creëren voor Mbo’ers in onze organisatie. We denken mee met de gemeente over besparingen op de kosten voor de zorg maar staan we ook naast onze cliënten die onze begeleiding hard nodig hebben. En zo zijn we 2020 ingerold vol frisse moed om er weer iets moois van te maken met z’n allen.

Namens alle (33) ZeS op maat-medewerkers een mooi en gezond 2020 gewenst!