Gezinsbegeleiding

ZeS op maat begeleidt ouders van een kind met een beperking of ontwikkelingsachterstand. Deze begeleiding van ouders kan zich richten op de ontwikkeling van het kind, op het vergroten van het inzicht in het kind, op het omgaan met gedrag of met de beperking of op de onderlinge omgang in het gezin. ZeS op maat begeleidt tevens ouders met een verstandelijke beperking of psychiatrische diagnose. Dit met het doel de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten en een opvoedingsklimaat te bewerkstelligen dat goed genoeg en veilig is.


In gezinnen waarin veel verschillende instanties betrokken zijn, zien ouders vaak door de bomen het bos niet meer. ZeS op maat heeft veel ervaring in het stroomlijnen van zulke situaties, het zorgen dat er goed gecommuniceerd wordt en er geen dubbel werk gedaan wordt of zaken blijven liggen.

Verder vinden we het belangrijk om het gezin als geheel te zien. Vaak is de aandacht gericht op degene met de diagnose, terwijl de dynamiek in het hele gezin de problemen kan versterken of juist verminderen. Wij zien het gezin als een systeem en geloven dat onze begeleiding van het hele gezin de binding tussen de gezinsleden vergroot en de onderlinge communicatie en afstemming verbetert. Het gezin wordt weerbaarder en krachtiger en ontwikkelt vaardigheden om problemen het hoofd te bieden. We bieden hulp aan ouders en kinderen maar ook de leefomgeving van het gezin staat centraal om zo een optimale balans te (her)vinden.