Begeleid – Beschermd Wonen (GGZ/VG)

Stichting ZeS op maat levert hoogwaardige, op maat vormgegeven, 24-uurs woonzorg. Er wordt vooraf uitgebreid gescreend waar toekomstige cliënten het best passen. Er wordt gezorgd voor een gezonde mix van cliënten in de woonprojecten.


Cliënten die zich bij ZeS op maat aanmelden komen vaak uit langdurige hulpverleningssituaties en hebben de nodige teleurstellingen achter de rug. Er wordt ingezet op het winnen van vertrouwen, het nakomen van afspraken (wederzijds) om vervolgens verder te kunnen bouwen aan een gezamenlijk zorgplan.

Wat betekent dit voor jou? Je huurt zelfstandig een appartement in een van de woonprojecten van ZeS op maat. Al onze appartementen zijn voorzien van een zelfstandige keuken en badkamer, je hoeft dus niets te delen!

Jouw begeleiding richt zich op wonen, dagbesteding/werk/opleiding, inkomen en vrije tijd. Wij pakken samen met jou al deze levensgebieden op, waardoor je veelal nog maar met 1 zorgaanbieder te maken hebt. We werken altijd met vaste teams die aan jou gekoppeld worden. Op deze manier heb je altijd een bekend gezicht als begeleider. Wij vinden het belangrijk dat je een klik hebt met je begeleiders. Deze klik legt de basis voor jouw traject. Het zorgt voor vertrouwen wat bijdraagt aan jouw optimale ontwikkeling.

Stabilisatie, vertrouwen en continuïteit staan centraal in onze woonzorg. We werken competentiegericht met ruimte voor ervaringsleren. In alle zorgplannen staat de zelfredzaamheidsmatrix* centraal.

* De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.