Ambulante individuele begeleiding

Deze dienst is de basis van Stichting ZeS op maat. Het ontstaan van ZeS op maat hangt samen met de ervaring van de oprichters in de zorg. Wij zagen al snel dat er een grote groep cliënten niet bediend werd en altijd tussen wal en schip dreigde te vallen. Cliënten die bij organisaties uitvallen omdat ze er niet meer welkom zijn of omdat er geen plek meer voor hen is. Het zijn de cliënten die te goed functioneren om in aanmerking te komen voor begeleid/beschermd wonen maar die het niet zelfstandig redden in onze maatschappij.


Onze ambulante individuele begeleiding is niet in een hokje te plaatsen. Het gaat hier om een integraal aanbod van begeleiding die altijd in de thuissituatie van de cliënt plaatsvindt. Trajecten worden op maat uitgezet maar altijd in overleg met de cliënt. Eigen regie en zelfbeschikking zijn hierbij kernwoorden.

Wat kan je zoal verwachten van de ambulante begeleiding? Denk aan hulp bij het organiseren en voeren van je huishouden, omgaan met geld en administratie, koken (gevarieerd en gezond), boodschappen doen, het voeren van gesprekken, werken aan je sociale emotionele ontwikkeling, het ondersteunen van jou bij het voeren van gesprekken met instanties (denk aan UWV, sociale dienst, jobcoach, reclassering). Al deze onderwerpen komen veelal terug in de zelfredzaamheidsmatrix* en worden beschreven in jouw persoonlijke plan.

* De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.