Persbericht voorgenomen besluit tot fusie Stichting ZeS op maat en GewoonZorg BV

Stichting ZeS op maat met locaties in Zwolle en Steenwijk en GewoonZorg BV met locaties in Zwolle en Kampen hebben het voorgenomen besluit om te fuseren in oktober 2020.
De besturen van beide organisaties hebben hiertoe in mei 2020 de intentieverklaring getekend.

Door de fusie ontstaat een samenwerkingsverband met een compleet zorgaanbod op het gebied van begeleid wonen en ambulante hulpverlening dat door een team van rond de 55 zorgverleners zal worden verleend.
De reden van de intentie voor fusie ligt in het feit dat beide organisaties de sterke kanten van hun hulpverlening willen bundelen om zodoende een completer zorgaanbod te kunnen bieden en bestaande hulpverlening te versterken. Ook denken beide partijen samen een sterker collectief te kunnen zijn in de tijden dat er veel op zorgorganisaties afkomt.
Dat vereist sterke regionale spelers en een vergaande samenwerking. De door verschillende gemeenten ingezette en gewenste veranderingen in beleid en financiering van de WMO zorg vergroot de noodzaak en urgentie om één organisatie in de regio Zwolle te formeren.
Een volledig samengaan van beide stichtingen lag dan ook voor de hand. De fusie biedt naast strategische ook veel voordelen zoals synergie, schaalgrootte, slagkracht en een sterke, herkenbare profilering. De afgelopen jaren is door beide organisaties reeds veel bereikt door samen te werken en de krachten te bundelen. Er werd al gewerkt onder eenzelfde coöperatie en er waren gezamenlijke projecten om de zorg nog beter op maat te kunnen aanbieden.

Beide organisaties hebben een cliëntgerichte aanpak en hebben hiermee een bewezen toegevoegde waarde in de regio. Een samengaan van beide organisaties zal nieuwe kansen bieden om onze toegevoegde waarde verder uit te breiden en aan te bieden in de regio.

De directie zal wordt gevormd door Jan Jaap Modderman als directeur-bestuurder, Daniel van der Breggen als directeur-bestuurder en Pieter Bas Veen als bestuurder.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer van der Breggen (06-30788363) of dhr. Modderman (06-51948241).

Zwolle, juli 2020