Onze organisatie

ZeS staat voor Zelfstandig en Samen, dit is de kern van ons werk. Onze doelstelling is het leveren van kwalitatief hoogwaardige begeleiding op maat, ongeacht de problematiek, leeftijd of diagnose. Persoonlijke begeleiding en aandacht voor ieder uniek individu staan hierbij voorop.


Stichting ZeS op maat is een kleinschalige, innovatieve zorgaanbieder in Overijssel en Gelderland. Ontstaan vanuit passie voor zorg. Stichting ZeS op maat is een AWBZ erkende organisatie en in bezit van een HKZ certificaat.

Hiermee voldoet Stichting ZeS op maat aan de eisen die vanuit de overheid worden gesteld in de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Het bestuur van Stichting ZeS op maat is georganiseerd volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code.

Bestuursvoorzitter (medeoprichter) is Pieter Bas Veen. De koers van de organisatie wordt bepaald door de Raad van Bestuur en wordt getoetst door de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht bestaande uit mevrouw M. Ambagtsheer en mevrouw N. van de Berg en de heer H. Rozendaal.

Missie & Visie