Nieuwsbrief

Terugblik en vooruitkijken!

NIEUWSBRIEF  1-2017    

Tijd voor de eerste nieuwsbrief van het jaar. Het is alweer eind januari hoog tijd voor wat afsluitende woorden over het jaar 2016. Uiteraard kijken we ook vooruit: wat gaat 2017 ons brengen.

Terugblik

2016 is een goed jaar geweest voor ZeS op maat. We zijn mooi stabiel gebleven, wat ruimte heeft gegeven om een aantal zaken op te pakken. In de nieuwsbrief van september is hier al over gesproken. Ik wil nog kort een paar dingen benoemen.

Tijdens de laatste paar maanden van 2016 hebben we drie nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Rianne, al voor een aantal bekend als zzp-er, heeft een contract gekregen. Daarnaast is Simone gestart met een klein contract. Verder hebben we in Steenwijk Mariska aangenomen en afscheid genomen van Sabina. We wensen de nieuwkomers veel succes en plezier bij ZeS op maat en bedanken Sabina voor haar inzet.

Tijdens de teamdag op 25 oktober hebben we een start gemaakt om de splitsing van het team Zwolle voor te bereiden. In november en december hebben de nieuwe teams kunnen proefdraaien als zelfsturende teams. Per 1 januari hebben we officieel drie teams: twee in Zwolle en één in Steenwijk.

Nieuw is ook dat Denise de enige teammanager is binnen ZeS op maat. Niet als in het verleden twee leidinggevenden, maar nu terug naar één. Denise heeft zich inmiddels goed ingewerkt en is klaar voor de ‘nieuwe’ situatie.

De plannen voor 2016 in Steenwijk hebben wat vertraging opgelopen. Er is wel een woning gerealiseerd en een begin gemaakt met drie nieuwe appartementen in een voormalig kerkje. Een ontzettend leuk project dat we medio 2017 in gebruik hopen te gaan nemen.

We zijn ook weer een stukje mobieler geworden: een Smart is toegevoegd aan onze rijdende brigade. Deze rijdende reclame gaat u gegarandeerd een keer voorbij zien komen.

Cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoek

Zeker de moeite waard om te vermelden:

  • Onze cliënten hebben ZeS op maat beoordeeld met een 8,4
  • De medewerkers beoordelen ZeS op maat met een 8,2

Prachtige cijfers waar we uiteraard erg trots op zijn en een groot compliment is voor iedereen die zich inzet om de begeleiding mogelijk te maken. Echter er is altijd ruimte voor verbetering waar we in de toekomst ook weer serieus mee aan de slag gaan. Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, hiervoor hartelijk dank!

2017

1 januari is het startsein geweest voor de officiële splitsing van het team in Zwolle. In de praktijk betekend dit dat er enige verschuivingen plaatsvinden in de teams welke begeleiding bieden aan cliënten die beschermd wonen. Echter de grootste veranderingen zijn vooral organisatorisch. De twee teams hebben zelf nagedacht over hoe en wanneer men wil vergaderen, hoe men besluiten wil nemen en wie waar verantwoordelijk voor is. Verder zullen de teams dit jaar ook fysiek gesplitst worden. Mocht hier in het lopende jaar meer over te melden zijn, dan zullen we dit laten weten.

De Raad van Toezicht gaat dit jaar van vijf naar drie leden. We nemen afscheid van onze voorzitter Peter en vicevoorzitter Eef. Vanaf deze zijde wil ik hen beiden hartelijk danken voor zes jaar inzet, klankborden en advies die mij als bestuurder hebben gebracht waar ik nu sta. Nogmaals dank en succes voor de toekomst.

ZeS op maat Zutphen gaat vanaf 1 januari 2017 verder onder de naam Ambulante Zorg Oost. Wij wensen Rogier en Marijke heel veel succes in deze nieuwe onderneming.

 

Afsluitend en niet geheel onbelangrijk, ZeS op maat bestaat 10 jaar. Tijd voor een feestje en om terug te blikken. Terugblikken ga ik doen, binnenkort zal er een blog verschijnen met in vogelvlucht 10 jaar ZeS op maat. Houd verder Facebook en de website in de gaten voor festiviteiten die dit voorjaar zullen plaatsvinden.

 

    RAAD VAN ZORGVRAGERS

Onze cliëntenraad heet: Raad van Zorgvragers.

Niels, Rohan en Jos zijn de nieuwe leden. Eind september zijn zij officieel geïnstalleerd. De eerste vergadering is inmiddels geweest. We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, voor meer informatie zie onze website, bij het kopje cliëntenraad.

 

    ONDERHOUD

Een groot deel van het kantoor is geschilderd, zo ook het hele trappenhuis van de Vechtstraat. De Enkstraat staat ook nog op de planning.

 

    AGENDA TIP

Zondag 2 april, start 12:30 uur, gaan een aantal cliënten en medewerkers in prachtige ZeS op maat tenues een marathon in estafette vorm lopen.  Kom je ook aanmoedigen? Ze kunnen het goed gebruiken!

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Dit levert al mooie plaatjes op.

  

Het evenement vindt plaats bij de atletiek vereniging AV PEC.

  www.ekiden.nl

 

Pieter Bas