Missie & Visie

Missie

ZeS op maat maakt begeleiding persoonlijk.
Wij bieden begeleiding op maat, gericht op het vergroten of ondersteunen van de zelfredzaamheid van de cliënt.


Visie

ZeS op maat wil bijdragen aan een cliëntgerichte benadering in de zorg en wil hierin onderscheidend en toonaangevend zijn en blijven.


Om de missie uit te voeren en de visie te waarborgen zijn enkele factoren van belang:

Werken vanuit kleinschaligheid kan alleen door de organisatie als geheel te zien en functies procesmatig vorm te geven: wat is minimaal nodig om maximale zorg te leveren.


Laagdrempelig blijven door aan te sluiten bij de cliënt en de (potentiële) medewerker. Dit door o.a. gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen in “de markt” (Twitter, Facebook, YouTube et cetera) maar ook door in de marketing en PR met duidelijke en laagdrempelige taal te spreken. Zo zijn medewerkers rechtstreeks bereikbaar zonder dat dit via een secretariaat verloopt.


Bottom-up werken, er wordt naar iedereen in de organisatie geluisterd en iedereen wordt serieus genomen.


Samenwerking zoeken met (netwerk) partners, zoals zorgcoöperatie Klaver4You, en zelf alleen dat doen waar je goed in bent. Door samen te werken en te netwerken kun je doelstellingen behalen. Wij doen waar wij goed in zijn, daar staan we voor en dat dragen we uit.


Naast het leveren van kwalitatief goede en passende zorg voor onze cliënten, vinden wij het ook belangrijk dat zorg betaalbaar blijft. Door de structuur van onze ‘platte’ organisatie en onze efficiënte manier van werken worden overheadkosten laag gehouden terwijl de kwaliteit van begeleiding hoog blijft.

Neem contact op