Raad van Zorgvragers

In overleg met de cliëntenraad, ondersteuner en directeur van Stichting ZeS op maat is besloten om een cliëntenraad 2.0 te ontwikkelen; de Raad van Zorgvragers (RvZ). Onze cliënten zijn niet in hokjes te plaatsen. Het gevarieerde publiek van ZeS op maat vraagt om een andere ‘nieuwe’ invulling van de cliëntenraad, vandaar de RvZ die vanaf 1 september 2016 actief is.

De RvZ bestaat uit een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van de zorgvragers van Stichting ZeS op maat behartigt. De RvZ bestaat op dit ogenblik uit: Rohan, Sandra, Niels en Arend-Jan. Rachel is cliëntondersteuner van de RvZ.

Over ons

De Raad van Zorgvragers (RvZ) behartigt de gemeenschappelijke belangen en bewaakt de rechten van zorgvragers. Ook houden wij de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. Hoe doen wij dit?

 • Wij zijn de spreekbuis voor de zorgvragers;
 • Wij adviseren gevraagd en ongevraagd aan Stichting ZeS op maat, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Contacten leggen en onderhouden

Om deze taken goed uit te kunnen voeren moeten wij weten wat de zorgvragers belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contacten met de zorgvragers leggen en onderhouden is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van ons.

Ervaringsdeskundigen

ZeS op maat bepaalt niet hoe de samenstelling van de RvZ is. De wet gaat ervan uit dat zorgvragers van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen.
Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. Als dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden en andere niet-zorgvragers lid worden van de RvZ. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zegt wel dat de RvZ representatief moet zijn: alle groepen zorgvragers moeten vertegenwoordigd zijn.

Rechten

De RvZ heeft een aantal rechten. Dat is vastgelegd in de WMCZ. Daarmee kunnen we invloed uitoefenen op het beleid. De rechten van de RvZ uit deze wet in het kort:

 • Recht op informatie
  De aanbieder is verplicht om de RvZ alle inlichtingen en gegevens te geven die voor de raad, en dus voor cliënten, van belang zijn.
 • Recht op overleg
  De RvZ en de aanbieder overleggen regelmatig met elkaar over het beleid van de instelling. Afspraken hierover staan in de samenwerkingsovereenkomst.
 • Recht om te adviseren
  Over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn mag de RvZ voorstellen inbrengen. De RvZ mag altijd, bij voorkeur schriftelijk, advies uitbrengen. Dit mag zowel gevraagd als ongevraagd.

Waarom een Raad van Zorgvragers?

De RvZ heeft invloed op het beleid van Stichting ZeS op maat. De RvZ praat namens de zorgvrager mee over bepaalde (beleid)zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de RvZ is namelijk de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van zorgvragers.

Lid worden

Iedere zorgvrager van Stichting ZeS op maat kan lid worden. Dat heeft zo z’n voordelen:

 • Je kan je ideeën kwijt en daarmee iets betekenen voor medezorgvragers;
 • Je kan nieuwe dingen uitproberen en veel leren.
 • Je leert de stichting op een andere manier kennen;

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons!

Contact opnemen

Je kan met de RvZ contact opnemen voor vragen maar je kan ook onderwerpen op de agenda voor de vergadering laten plaatsen. Doe dit door te mailen naar: cliëntenraad@zesopmaat.nl