Persoonlijk met een hoofdletter

Begeleiding persoonlijk maken is onze missie. Dat klinkt logisch, want natuurlijk ben je persoonlijk bezig wanneer je als begeleider een op een met een cliënt aan de slag gaat. Maar persoonlijk bij ZeS op maat is Persoonlijk met een hoofdletter P. Wij zijn er volledig op ingesteld om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan wat onze cliënten willen en nodig hebben.

Toen ik jaren geleden met mijn peuterdochter bij het consultatiebureau kwam en wat vragen had over hoe om te gaan met haar peuterpubergedrag, kreeg ik het aanbod om aan te sluiten bij de groep ‘Omgaan met je peuter’. Met andere peuterpuberouders en een professional al die lastige opvoedkwesties bespreken. Ik bedankte. Ik wilde gewoon antwoorden op de paar vragen die ik had en had helemaal geen behoefte om alle toestanden van andere ouders (die natuurlijk heel anders waren dan ik) en hun peuters (die niet te vergelijken waren met die van mij) aan te horen.

Voor onze cliënten is dat niet anders. Ook zij willen gehoord worden in hun eigen hulpvraag, die wordt bepaald door zoveel meer dan alleen een diagnose. Misschien hebben veel van onze cliënten vergelijkbare hulpvragen, maar de beste manier om te werken aan die hulpvraag is voor iedereen anders.

We merken bijvoorbeeld vaak al snel of iemand het prettiger vindt om tijdens een gesprek tegenover elkaar aan tafel te zitten of makkelijker praat tijdens een wandelingetje. Of iemand elke beslissing samen wil afwegen om problemen te voorkomen, of dat hij liever zelfstandig beslissingen neemt en wel aan de bel trekt als dit ongewenste gevolgen heeft. Of een opgeruimd huis betekent dat alles keurig in bakjes en laatjes ligt, of dat opgeruimd betekent dat je feilloos het juiste papiertje uit de stapels kan trekken die op tafel liggen. Als het voor jou werkt, is het voor ons goed.

Begeleidingsplannen maken we natuurlijk samen. De cliënt heeft de regie: hij bepaalt de doelen en, minstens zo belangrijk, de manier waarop hij of zij die doelen wil bereiken. Onze overtuiging is dat hoe meer zeggenschap iemand over zijn eigen traject heeft, hoe groter de motivatie is. En blijkt het niet te werken? Dan helpen we om van keuzes die niet goed uitpakten waardevolle leermomenten te maken.

Begeleiding persoonlijk maken zit voor ons ook in de uitdaging om het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor begeleiding ook zo efficiënt mogelijk in individuele begeleidingsuren bij de cliënten in te zetten. We zijn altijd op zoek naar manieren om minder overheadkosten te krijgen. Vandaar dat je van ons zelden reclame ziet. We steken dat geld liever in begeleidingsuren.

Tenslotte is samenwerken ook een van onze speerpunten, en ook dit staat in dienst van onze missie. We werken samen met onze cliënten, maar ook met collega-organisaties, wijkbewoners, vrijwilligers en zo meer. Want hoe meer contacten we in ons netwerk hebben, hoe beter we deze kunnen inzetten in dienst van het behalen van de doelen van onze cliënten.

En zo leidt alles wat we doen terug naar onze missie: begeleiding persoonlijk maken. Voor mij betekent dat dat ik cliënten kan begeleiden zoals ik zelf graag geholpen zou worden; in een individueel traject, zonder in een hokje gestopt te worden. Dat was zo toen ZeS op maat 9 jaar geleden werd opgericht en dat is waar we altijd weer naar terugkeren. Omdat het werkt.

 

Denise