Doelgroep

De cliënten van ZeS op maat zijn niet in een hokje te plaatsen. Wij ondersteunen mensen van jong tot oud met verschillende problematieken. Onze begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid met als doel het bevorderen van de zelfstandigheid.

Cliënten van ZeS op maat zijn veelal (jong) volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en gezinnen met meervoudige problematiek op het gebied van huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.